ID Name Gender Meanings
2096 Nazma Female Star.
2097 Nazmin Female Light.
2098 Nazneen Female Beautiful.
2099 Nazraana Female Gift.
2100 Nazuk Female Delicate.
2101 Neelam Female Sapphire.
2102 Neelofer Female Lotus, Water Lily.
2103 Neeshad Female Cheerful.
2104 Neeya Female A Desire For Something.
2105 Neha Female Love, rain.
2106 Nehan Male Beautiful.
2107 Nejat Female Freedom, stress free.
2108 Nelam Female Precious stone.
2109 Nelofar Female Lotus, Water lily.
2110 Nesrin Female A field of wild roses.
2111 Nevaeh Female Heaven, peace, angels.
2112 Nida Female Call.
2113 Nidaa Female Call.
2114 Nidal Male Fight, defence.
2115 Nidda Female Call.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170